Patiënteninformatie

In dit menu vind u meer informatie voor u als patiënt over onze zorgverlening. Te denken valt aan meer informatie over onze bereikbaarheid, het aanvragen van herhaalrecepten maar ook het indienen van een klacht enzovoort.