Huisregels

  • Als patiënt volgt u te alle tijden deze huisregels en de aanwijzingen op van de zorgverleners.
  • Binnen de praktijkruimtes en voor de toegangsdeur is het niet toegestaan te roken. 
  • Binnen de praktijkruimte zijn huisdieren niet toegestaan. Wij maken een uitzondering, als u ten gevolge van uw ziekte begeleiding krijgt van een dier. U wordt dan wel vriendelijk verzocht om dit vooraf aan de doktersassistente te vertellen, zodat er hiermee rekening kan worden gehouden. 
  • Als patiënt en zorgverlener groeten wij elkaar mondeling, we geven elkaar (nog) geen hand.
  • Patiënt en zorgverlener behandelen elkaar te alle tijden met wederzijds respect.
  • Er wordt met geen enkele uitzondering discriminatie of (non-) verbale agressie tussen patiënt en zorgverlener getolereerd. Indien er toch sprake hiervan is zal er allereest een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing worden geven. In extreme gevallen zullen wij ook de politie inschakelen en waar nodig aangifte doen. Daarnaast kunnen/mogen wij dan ook gepaste maatregelen treffen. Hierbij kunt u denken aan het beëindigen van behandelingsovereenkomst binnen een bepaald termijn.
  • Afspraken afzeggen mag. Wij zouden het fijn vinden als u dit minimaal 24 uur van te voren aangeeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kopje 'Afspraak afzeggen of niet nakomen'.
  • Wij waarderen het als u ons opbouwende feedback geeft. Daarnaast vinden we het fijn om ook positieve ervaringen van u te horen.   Voor meer informatie verwijzen wij u naar  het kopje ‘Complimenten en klachten’ op onze website.