Afspraak afzeggen of niet nakomen

 

Het gebeurd regelmatig dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente, zonder deze af te bellen of te laat deze af te zeggen.  Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij vanaf 1 januari 2024 hiervoor maatregelen.

 

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

U meld dit minimaal 24 uur van tevoren bij onze praktijk door middel van het inspreken van de ‘Afspraken afzeggenlijn’.

 

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet opdagen zonder afzeggen of te laat afzeggen zonder geldige reden, krijgt u in uw medisch dossier een aantekening. Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u na 2x in het jaar niet of te laat verschijnt op een spreekuur of niet tijdig afzegt, zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren.

 

Wij hanteren de volgende wegblijftarieven:

Bij een consult bij de huisarts of assistente:                                                        € 15,00

Bij een consult bij de Praktijkondersteuner Somatiek:                                 € 40,00

Bij een consult bij de Praktijkondersteuner GGZ:                                            € 40,00                       

 

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. U ontvang hiervoor een factuur per post.

 

Onverwachte (crisis)situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor.