Camera toezicht

Op onze hoofdlocatie en dependance is er 24/7 camera toezicht aanwezig. Dit doen wij met als doel om diefstal en agressie tegen te gaan en werknemers en bezoekers te beschermen. De camera’s hangen bij de balie, in de wachtkamer en op de gangen, NIET in de spreekkamer. De camera maakt  geluidsopnamen, deze worden alleen bij agressie nageluisterd. De beelden en opnamen worden maximaal 4 weken bewaard.

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft verschillende privacyrechten aan betrokkenen:

  • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht op beperking van de verwerking;
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.