Medisch Dossier

Dossier inzage

Voortaan kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken. In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

- het advies van uw huisarts

- de uitslagen van uw laboratoriumonderzoek(en)

- een overzicht van uw (chronische) medicatie

- recente consulten bij uw huisarts

- verslagen van medisch specialisten

Alleen de huisarts, medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens inzien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw gegevens nadat u veilig inlogt. 

Uw medisch dossier en onderzoeksuitslagen kunt u eenvoudig inzien via uw patiëntenportaal of via de Quin-app.

 

Anderen inzage geven in uw medisch dossier

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt delen: geef dan nooit uw hele medisch dossier en deel alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen.